Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: Προσοχή στις “οικονομικές” συσκευές θέρμανσης

  Συχνές ερωτήσεις πελατών

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: Προσοχή στις “οικονομικές” συσκευές θέρμανσης

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις “εναλλακτικές” συσκευές θέρμανσης, οι οποίες προωθούνται ως “σωτήριες” για την τσέπη τους, συνιστά στους καταναλωτές η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, καθώς όπως σημειώνει, από τη μέχρι τώρα επεξεργασία των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες, πολλοί από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν φαίνεται να δικαιολογούνται.

Αφορμή για την παρέμβαση της ΓΓΚ αποτέλεσε η συνεχής προβολή διαφημιστικών καταχωρήσεων, που αφορούν σε «εναλλακτικές» συσκευές θέρμανσης οι οποίες  προωθούνται  με ισχυρισμούς σχετικά με υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας (έως 80%) και χρημάτων σε σχέση με τις υπόλοιπες πηγές θέρμανσης, καθώς και με ισχυρισμούς προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  βελτίωσης της υγείας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το δυνητικό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τη ΓΓΚ, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η μόνωση του κτιρίου, οι καιρικές συνθήκες, τα  τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών κ.λπ.

Ακόμη η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσοχή  των καταναλωτών στην τήρηση των οδηγιών χρήσης και προφύλαξης των κατασκευαστών, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν στο χώρο μικρά παιδιά,  καθώς σε πολλές από τις συσκευές (π.χ. συσκευές με υπέρυθρη ακτινοβολία  κ.λπ) η θερμοκρασία  στην επιφάνειά τους  είναι υψηλή.

Να σημειωθεί ότι τα εν λόγω προϊόντα οφείλουν να φέρουν τη σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία μόνο όσον αφορά τον τομέα της  ασφάλειάς τους και ότι η διάθεση των προϊόντων αυτών σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη των ισχυρισμών με τους οποίους αυτά προωθούνται στην Ελλάδα.

Επιπλέον η ΓΓΚ στο πλαίσιο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών και δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί σχετικές καταγγελίες για ενδεχόμενη παραπλάνηση, έχει συστήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:ΒΕΖΕΦ-ΦΘΧ) για να εξετάσει την τεκμηρίωση των ισχυρισμών που χρησιμοποιούνται κατά την προώθηση συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη  ακτινοβολία και να αξιολογήσει τους σχετικούς τεχνικούς φάκελους, καθώς και τους ισχυρισμούς υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. H Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα διερευνήσει όλες τις περιπτώσεις και σε ασαφείς ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένους ισχυρισμούς η ΓΓΚ θα επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2251/94 «Προστασία του Καταναλωτή», ενώ για θέματα ασφάλειας των συσκευών θα επιληφθεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ενημερώνει τους καταναλωτές ότι έχει εκδοθεί μελέτη του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Τομέα Θερμότητας, της Σχολής Mηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  με θέμα «Σύγκριση του κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες» 
< Προηγούμενο θέμα
Επόμενο Θέμα >